Alkuun>><<Työvälineet

Lähteet

Aho M. 2011. Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin. Tampere University of Technology, 2011. 293 s.

Ansoff I. 1984. Implanting Strategic Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice/Hall International.

Ariely D. 2008. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. HarperCollins.

Briggsby SEO Ranking Factor Study, 2018. WWW-dokumentti.

Finto Tietotermit-sanasto. WWW-dokumentti. Viitattu 22.5.2019.

Grant R. 1996. Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal 17, Winter 1996, 109–122.

Hood C. 2002. The risk game and the blame game. Government and Opposition: An International Journal of Comparative Politics, 37, 1, 15–37.

Huhtamäki J. ja Parviainen O. 2013. Verkostoanalyysi sosiaalisen median tutkimuksessa. Teoksessa Laaksonen S., Matikainen J. ja Tikka, M. Otteita verkosta - verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät, 245-273. Tampere: Vastapaino.

Isotalo V., Laaksonen S-M., Pöyry E. ja Jallinoja P. 2019. Sosiaalisen median ennustekyky kaupan myynnissä – esimerkkinä veganismi ja vegaaniset ruuat. Kansantaloudellinen aikakauskirja 115, 1, 91-112.

Isotalus P., Jussila J. ja Matikainen J. 2018. Twitter viestintänä ja sosiaalisen median ilmiönä. Teoksessa: Twitter viestintänä: ilmiöt ja verkostot, 9-30. Tampere: Vastapaino.

Jalonen H. 2014. A framework for dealing with fundamental knowledge problems through social media. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 44, 4, 558–578.

Jalonen H. 2015. Tiedolla johtamisen näyttämö ja kulissit. Teoksessa Virtanen, P. Stenvall, J. ja Rannisto, P-H. (toim.), Tiedolla johtaminen – teoriaa ja käytäntöjä, 40-68. Tampere: Tampere University Press.

Jussila J. 2016. Sosiaalisen median analytiikka. WWW-dokumentti.

Kosonen M. 2008. Knowledge sharing in virtual communities. Acta Universitatis Lappeenrantaensis, 335.

Kosonen M. 2015. Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen. WWW-dokumentti.

Kosonen M. 2018. Sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. WWW-dokumentti.

Laihonen H. 2009. Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 37, 4, artikkeli 7.

Lakkala H., Rainio T., Jussila J., Kärkkäinen H., Pirttilä O., Seppänen M. ja Peltola T. 2015. Teollisuusyrityksen digipolku. Katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmasta. Tekes Review 319/2015. Helsinki: TEKES. WWW-dokumentti.

Markkula T. ja Syväniemi A. 2015. Analytiikkamatka. Datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen. Saarijärvi: Suomen liikekirjat.

Pyyhtiä T., Syväniemi A. ja Markkula T. 2017. Digin mitalla 2.0. Verkkomarkkinoinnin ja –myynnin mittaamisen käsikirja. Helsinki: Mainostajien liitto.

Spender J.C. 1996. Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm. Strategic Management Journal 17, Winter 1996, 45–62.

Vakkuri J. 2013. Kenen syy? Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 2, 2013, 131–134.

Venkula J. 2005. Epävarmuudesta ja varmuudesta. Helsinki: Kirjapaja.

Wohlleben P. 2017. Eläinten salattu elämä. Saarijärvi: Gummerus.

  ...ja lopuksi

Oppaan lähteenä ja inspiraationa ovat olleet myös lukuisat keskustelut, tekstit ja kohtaamiset suomalaisen tietojohtamisen asiantuntijayhteisön kanssa yli yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja yritysrajojen. Kiitos kaikille!