Lähteet>><<Pk-yritykset

Työvälineet

Seuraavassa on kaksi pk-yritysten näkökulmasta erityisen suositeltua sosiaalisen median hallintatyökalua. Ne auttavat organisoimaan tietoa, tukevat yhdenmukaista yritysilmettä eri somekanavissa, tehostavat toimintaa, voivat lisätä asiakastyytyväisyyttä ja tarjoavat maksullisissa versioissa myös hyvät raportointiominaisuudet.

Buffer. Buffer auttaa ajastamaan sosiaalisen median sisällöt helposti. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen, perusominaisuuksiltaan maksuton. Nimi tulee siitä, että Buffer siirtää sisällöt 'puskuriin', josta ne jaetaan eteenpäin. Lisäksi tarjoaa analytiikkaa, joka auttaa seuraamaan yleisön sitoutumista. Kanavia Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

Hootsuite. Kuten Buffer: Hootsuite antaa mahdollisuuden ajastaa sisällöt helposti. Maksullisessa versiossa tarjolla on myös raportointi. Monipuolinen, tukee 30+ eri alustaa. Yhdelle käyttäjälle hinta on tällä hetkellä 25 e kuussa. Tähän sisältyy 10 eri someprofiilia ja rajoittamaton aikataulutus. 1 kk kokeilujakso on saatavilla ilmaiseksi. Hootsuite vaatii hieman enemmän perehtymistä kuin Buffer. Integroitavissa Google Analyticsiin ja Facebook Insightsiin.

IFTTT. If This Then That ei ole varsinainen somenhallintatyökalu, vaan maksuton palvelu, jonka avulla voi yhdistää eri laitteet ja palvelut yhden sateenvarjon alle. Tämä helpottaa kanavien hallintaa aika-, paikka- ja laiteriippumattomasti.

Markkinajohtaja Hootsuiten lisäksi on hyvä noteerata myös suomalainen Hookle, joka kehittää erityisesti pk-yrityksille suunnattua sosiaalisen median hallintatyökalua. Työn alla on myös älykäs ajastus, jossa sovellus oppii, milloin asiakkaan omat kohderyhmät ovat aktiivisia verkossa.

Verkostoanalyysi on joukko menetelmiä, joiden avulla voidaan ymmärtää sosiaalia rakenteita. Sosiaalisessa mediassa syntyy verkostoja, joita analysoimalla voidaan tunnistaa esimerkiksi tärkeimmät vaikuttajat tai arvioida informaation liikettä verkostoissa. Havaintoja voidaan siis tehdä niin yksittäisten toimijoiden rooleista että laajemmasta rakenteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Usein hyödynnettyjä työvälineitä verkostoanalyysissa ovat esimerkiksi Excel-laajennus NodeXL sekä avoimen lähdekoodin Gephi.

Entä sentimenttianalyysi (sävyanalyysi), joka kertoo, mihin sävyyn yrityksen tuotteista, palveluista tai kampanjasta keskustellaan verkossa? Jussila (2016) on jaotellut työkaluvaihtoehdot neljään ryhmään: 1) analytiikkasovellukset kuten SAS, SPSS tai RapidMiner 2) some-analytiikkasovellukset kuten Hootsuite ja Meltwater 3) erityiset sentimenttisovellukset kuten NEMO tai SentiStrength ja 4) ohjelmalliset ratkaisut kuten R sentiment tai Python NLTK trainer.

Mitä tahansa sosiaalisesta mediasta analysoitkin, toimi proaktiivisesti ja ennakoi. Somelle tyypillisesti osa datasta on jo menetetty, jos haluat analysoida sitä vasta jälkikäteen – esimerkiksi kuukausia tapahtuman tai kampanjan jälkeen.

Case-esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä suomalaisten yritysten liiketoiminnassa löydät muun muassa Tekesin katsauksesta (Lakkala ym. 2015).

  Apua sosiaalisen median hallintaan

Jakaminen, seuranta, raportointi ja sisältöjen optimointi onnistuvat parhaiten hallintatyökalujen avulla. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja manuaalisesti. Kokeile Bufferia tai Hootsuitea.


  Peruskivi kuntoon

Pidä yrityksen perus –ja yhteystiedot verkossa aina ajan tasalla. Auta asiakasta tavoittamaan sinut ja analysoi saamasi yhteydenotot kokonaisuutena, jolloin voit ennakoivasti vastata asiakkaiden tietotarpeisiin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kokoa yksinkertainen sisältökalenteri esimerkiksi Google Driveen: mitä päivitetään, milloin ja kenen toimesta.