Kuninkaantie-materiaalipankki

Alla olevasta linkistä löydät 360-kuvia ja 3D-malleja Kuninkaantie-reitin Porvoosta Virolahdelle ulottuvan osuuden kohteista. Materiaalit on tarkoitettu Kuninkaantie-reitin varrella olevien alueiden ja palveluiden markkinointiin. Jos julkaiset niitä, muista aina maininta ”Kuva(t): EU:n osarahoittama King’s Road Renascence -hanke.”

***

King's Road Media Bank

From the link below you will find 360 images and 3D models of the King’s Road route sites, the part from Porvoo to Virolahti. The materials are intended for the marketing of the sites and services along the King’s Road route. If you publish them, always remember to mention “Image(s): King’s Road Renascence project, co-funded by EU”.