Digitointiopas

Digitalisaation myötä yksityishenkilöt, yritykset ja yhdistykset ovat alkaneet nähdä sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen tärkeyden. Kansalaisten, pienyhteisöjen, järjestöjen ja sukujen historiallisten aineistojen säilyttäminen onkin arvokas tavoite, jonka toteuttamiseksi tarvitaan digiaikana uusia tietoja ja taitoja. Tämä opas tarjoaa helposti lähestyttävän tietopaketin digitoinnin ja pitkäaikaissäilyttämisen perusteisiin.

Opas löytyy myös pdf-muodossa Theseuksesta.